Loading...
The Team2019-01-06T15:02:29+00:00

Partnerzy projektowi

Projekt “Digital Skills Accelerator” jest realizowany przez partnerów z 5 krajów Unii Europejskiej: Polski, Belgii, Hiszpanii, UK oraz Irlandii. Wszystkie organizacje zaangażowane w project wspierają stałe doskonalenie i innowacyjne podejście do nauczania.

ZUT Poland

Zespoły badawcze Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zajmują się: inżynierią, bezpieczeństwem i kształtowaniem środowiska, odnawialnymi źródłami energii, bio- i nanotechnologią, polimerami, a także ekonomią i technologią produkcji przemysłowej i rolniczej. Uczelnia posiada 19 licencji na nadawanie stopni doktorskich i 13 pełnych licencji akademickich – do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego i ubiegania się o tytuł profesora. Uniwersytet realizuje wiele projektów finansowanych z różnych źródeł, np. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, UE i firm prywatnych

UNIVERSIDAD DE ALCALA Spain

Zespół badawczy (Information Engineering Research Unit – IERU) jest jedną z najbardziej aktywnych grup w ramach Uniwersytetu w Alcali. W ciągu ostatnich 5 lat realizował znaczącą działalność badawczą w dziedzinie sieci semantycznej, technologii uczenia się i aplikacji systemów informatycznych. IERU brał udział w kilku krajowych projektach związanych z technologią uczenia się, w tym z MAVSEL “Górnictwo, analiza i wizualizacja w e-learningu” oraz SUMA, współpraca w branży badawczo-rozwojowej rozwijająca interoperacyjność z wykorzystaniem standardów MIT OKI. Jest także liderem projektu 6PR LUISA w zakresie semantycznych usług internetowych dla technologii szkoleniowej. Zespół uczestniczył w kilku projektach unijnych związanych z edukacją cyfrową jako projekt CIP PSP OpenDiscoverySpace.

CANICE CONSULTING LIMITED UK

Canice Consulting Limited (CCL) to irlandzka firma konsultingowa specjalizująca się w szkoleniach online i szkoleniach e-commerce. Firma regularnie podejmuje się zadań związanych zarówno z lokalnymi, jak i regionalnymi programami rozwoju, szkoleniami dla MŚP i rozwiązaniami szkoleniowymi w ramach szerszej dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego. W ostatnich latach firma rozwinęła specjalizację w cyfrowych platformach edukacyjnych, dostarczając szeroki zakres nowoczesnych usług edukacyjnych na rynek UE. W ramach poszukiwań innowacyjnych i skutecznych metod uczenia się dorosłych, Canice Consulting Limited skoncentrowała się na tworzeniu interaktywnych zasobów edukacyjnych dla uczniów.

MOMENTUM MARKETING SERVICES IRELAND

Momentum to irlandzka organizacja szkoleniowa skupiająca się na rozwijaniu progresywnych programów i platform kształcenia zawodowego, aby umożliwić przedsiębiorcom, pracownikom i młodym ludziom wchodzenie możliwie jak najpełniejszy udział we współczesnym rynku pracy. Wiele z ich prac koncentruje się na interpretacji pojawiających się platform cyfrowych w systemach VET i budowaniu świadomości innowacyjnych podejść dostępnych za pośrednictwem e-learningu i mobilnego uczenia się (m-learning). Przewiduje się, że mobilne uczenie się będzie w przyszłości oferowało wiele korzyści e-learningowi, takich jak wygoda i dostępność.

EUCEN Belgium

EUCEN, Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Uczenia się przez całe życie, jest największym europejskim multidyscyplinarnym stowarzyszeniem. Cele organizacji dotyczą upowszechniania wspólnych projektów UE, których misją jest “zapewnienie forum dla rozwoju, wymiany i rozpowszechniania innowacji i dobrych praktyk”, “zachęcania do wysokich standardów we wszystkich obszarach uczenia się”, “reprezentowania interesów społeczności uczącej się przez całe życie w ramach szkolnictwa wyższego i europejskich twórców polityki ” oraz ” ułatwianie komunikacji, łączności i współpracy z innymi organami i organizacjami”.