O Nas2019-01-06T14:57:17+00:00

PROJEKT

Technologie cyfrowe są jednym z podstawowych elementów współczesnego życia zawodowego i społecznego, a wśród studentów powszechnie panuje przekonanie, że znajomość równa się biegłości. Jest to jednak błędne założenie ponieważ wielu studentów kończy studia bez znajmości technologii i oprogramowania wymaganego na co dzień we współczesnych biurach. Widoczny jest również brak umiejętności krytycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów

Celem projektu Digital Skills Accelerator jest umożliwienie studentom kształtowania i rozwoju własnych umiejętności cyfrowych. Cel projektu jest jasny: określ umiejętności cyfrowe, które powinny być traktowane priorytetowo przez obecne i przyszłe grupy studentów szkół wyższych, i stwórz samodzielny multimedialny system nauczania, który studenci mogą wykorzystać do wzmocnienia swoich umiejętności w określonych obszarach.

Aby osiągnąć ten cel:

  • przygotujemy i umożliwimy wymianę wiedzy wśród kluczowych interesariuszy w wyniku czego sporządzony zostanie raport o umiejetnościach cyfrowych, określający najważniejsze umiejętności cyfrowe wymagane zawodowo (w miejscu pracy) i związane z aktywnym zaangażowaniem obywatelskim
  • Stworzone zostanie narzędzie umożliwiające studentom rozpoznanie ich umiejętności cyfrowych i zaplanowanie spersonalizowanej ścieżki nauczania
  • Przygotowany zostanie otwarty, modułowy kurs szkoleniowy umożliwiający uczniom aktualizację umiejętności w kluczowych obszarach
  • Przed rozpowszechnieniem i udostępnieniem zasoby zostaną przetestowane oraz zoptymalizowane tak, aby zapewnić ich szerokie wykorzystanie wśród grup docelowych

NASZ WKŁAD

Projekt aktywnie wspiera efektywną integrację technologii informacyjnej i komunikacyjnej w obszarze szkolnictwa wyższego. Wspiera rozwój umiejętności cyfrowych, a wszystkie wyniki projektu będą dostępne dla uczących się jako interaktywne zasoby online.

Proponowany przez nas zestw podstawowych umiejetnosci cyfrowych zgodnych z europejskimi ramami kompetencji cyfrowych zostanie przedstwiony w trzech odsłochach:

Raport umiejetności cyfrowych

Narzędzie do badania poziomu umiejętności cyfrowych

Kurs modułowy do nauki kompetencji cyfrowych