Loading...
Home2019-01-06T14:52:09+00:00

NASZ PROJEKT

Brak odpowiednich umiejętności cyfrowych to zagrożenie przed którym staje dzisiejsze pokolenie studentów. Brak umiejętności nie dotyczy dostępu do technologii, ale zdolności młodych ludzi wchodzących na rynek pracy do inteligentnego i twórczego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych, tak aby stać się osobami, które aktywnie rozwijają swoją ścieżkę kariery w coraz bardziej cyfrowym świecie

Podział ten występuje częściowo dlatego, że rozwijanie i poszerzanie umiejętności cyfrowych pozostaje w tyle za bardzo szybkim tempem rozwoju technologicznego, ale również z powodu braku stosowania   technologii informacyjno-komunikacyjnych w instytucjach szkolnictwa wyższego z następujących powodów:

  • tematyka przedmiotów ścisłych odbiega znacznie od przedmiotów humanistycznych, a umiejętności cyfrowe są kształtowane głównie na wydziałach informatycznych i inżynieryjnych
  • presja na spełnianie rygorystycznych kryteriów oceny, a z drugiej strony brak powiązań z wymaganiami stawianymi przez pracodawców i przedsiębiorstwa, pozostawia niewiele miejsca na przekrojowe umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, mimo że są one niezbędne dla sukcesu studentów, szukających zatrudnienia
  • starzejący się personel dydaktyczny, którego kariera została zbudowana w przedcyfrowym środowisku akademickim, i stąd wynikająca odporność na zmiany, brak świadomości i / lub niechęć do wprowadzenia cyfrowych aspektów do procesu nauczania

Projekt Digital Skills Accelerator pokonuje te przeszkody, tworząc możliwości szkoleniowe w zakresie kształtowania umiejętności cyfrowych dla studentów z różnych krajów w formie internetowego narzędzia oceny i otwartego kursu szkoleniowego online o nazwie Essential Digital Skills Toolkit.

O PROJEKCIE

NASZ ZESPÓŁ

ZASOBY

AKTUALNOŚCI