Radar2018-09-09T16:06:36+01:00
1 Umiejętność korzystania z informacji i z danych
2 Komunikacja i współpraca
3 Tworzenie treści cyfrowych
4 Bezpieczeństwo
5 Rozwiązywanie Problemów
 • Umiejętność korzystania z informacji i z danych
  1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści

  Proszę oceń swoje umiejetności: Wyrażanie potrzeb z zakresu informacji, wyszukiwanie danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych, dotarcie do nich oraz poruszanie się pomiędzy nimi. Tworzenie i aktualizowanie własnych strategii wyszukiwania. Proszę oceń siebie w skali 1-6 na podstawie następujących poziomów zaawansowania:

 • 1.2 Ocena danych, informacji i treści cyfrowych

  Proszę oceń swoje umiejętności:  Analiza, porównywanie i krytyczna ocena wiarygodności oraz rzetelności źródeł danych, informacji i treści cyfrowych. Analiza, interpretacja i krytyczna ocena danych, informacji i treści cyfrowych. Proszę oceń siebie w skali 1-6 na podstawie następujących poziomów zaawansowania:

 • 1.3 Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowymi

  Proszę oceń swoje umiejętności:  Organizowanie, przechowywanie oraz odnajdywanie danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych. Organizowanie i przetwarzanie ich w ustrukturyzowanym środowisku. Proszę oceń siebie w skali 1-6 na podstawie następujących poziomów zaawansowania: